یادداشتی برای قسمت هشت سریال قورباغه

قسمت هشت سریال قورباغه

‏توجه: این یادداشت باعث لو دادن بخش هایی از داستان میشود. تصویری از کودکی رامین که دنبال یک قورباغه است به همراه یک نریشن که داستان آنروز دزدی رامین و رفقا را بازگو میکند، سکانس ابتدای قسمت هشت سریال قورباغه است. فلش‌بکی از روز دزدی که قرار است پازل داستان را کمی تکمیل تر کند و تصویر واضح تری به ما از قصه نشان دهد. اما باز هم دست به گریبان تصادف می‌شود. ما می بینیم که تصادفی همان شبی

ادامه مطلب

یادداشتی برای قسمت هفت سریال قورباغه

قسمت هفت سریال قورباغه

‏توجه: این یادداشت باعث لو دادن بخش هایی از داستان میشود. تصویری از باران با صدای نریشن رامین و جمله ای که قرار است تاثیرگذار باشد ولی واقعا نیست، سکانس ابتدای قسمت هفتم است. از رفتار مالکانه رامین در خانه نوری و جرو بحث های نوری و سروش و آباد در میز صبحانه اگر بگذریم، رفتار رامین در نزدیک شدن به لیلا خواهر نوری و تلاش برای مخ زدن اون، بسیار نچسب است و به دل نمی نشیند. اما از

ادامه مطلب

Site Footer