یادداشتی برای قسمت هشت سریال قورباغه

قسمت هشت سریال قورباغه

‏توجه: این یادداشت باعث لو دادن بخش هایی از داستان میشود. تصویری از کودکی رامین که دنبال یک قورباغه است به همراه یک نریشن که داستان آنروز دزدی رامین و رفقا را بازگو میکند، سکانس ابتدای قسمت هشت سریال قورباغه است. فلش‌بکی از روز دزدی که قرار است پازل داستان را کمی تکمیل تر کند و تصویر واضح تری به ما از قصه نشان دهد. اما باز هم دست به گریبان تصادف می‌شود. ما می بینیم که تصادفی همان شبی

ادامه مطلب

Site Footer